file-empty folder-open floppy-disk printer earth undo redo history home books lab user-tie users tree stats-bars play3 clipboard equalizer cog question switch plus loop cross copy move-up move-down warning info-circle question-circle cross checkmark table exclamation-triangle times-circle caret-right angle-down pushpin

Ras Timetable

Internet servis za izradu školskih rasporeda časova

Program Ras zahteva savremeni web prikazivač:

Internet Explorer 11, Chrome 11, Firefox 19, Safari 3.2, Opera 11 ili novije verzije.

Prikazivač koji vi koristite je zastareo i ne može podržati zahteve programa Ras!Kratko uputstvo

Prozor rasporeda

Desno od ovog teksta se nalazi oblast popunjena različito obojenim karticama. Horizontalno je podeljena na pet oblasti koje navodimo odozgo na dole:

1. Oblast zaglavlja

Čine je nazivi dana u nedelji i redni brojevi časova - standardno zaglavlje rasporeda koji viđate u svojoj školi.

2. Oblast nastavničkih kartica

U prvoj koloni s leva su polja sa nadimcima nastavnika. Ako kliknete neko od ovih polja, otvoriće se obrazac za izmenu podataka o odgovarajućem nastavniku. Desno od nadimaka su kartice u boji od kojih svaka predstavlja čas jednog nastavnika. Ako je kartica šira od jednog časa onda predstavlja blok-čas, tj. niz povezanih časova koji se moraju održati u uzastopnim terminima. Kartice su, zbog uštede prostora, označene skraćenim nazivima odeljenja (najviše 2 znaka, npr. 51 za odeljenje 5/1) i obojene bojom koju ste izabrali prilikom unosa podataka o odeljenjima. Ako pokazivačem miša predjete preko neke kartice, u status-baru (oblast na samom dnu prozora rasporeda) se pojavljuje opis te kartice, tj. čiji čas ona simbolizuje - odeljenje, nastavnika, predmet i kabinet. Ako je nastava nekih časova organizovana tako da se odeljenja dele u grupe, pa se više grupa iz više odeljenja spajaju i imaju nastavu kod više nastavnika istovremeno - tada se radi o složenoj podeli časova i složenim karticama. Ove kartice su horizontalno podeljenje na onoliko delova koliko grupa učestvuje u času i u svakom delu su napisani skraćeni nazivi odgovarajućih odeljenja i grupa. U oblasti nastavničkih kartica možete primetiti pojedina polja u kojima se nalazi znak minus (-). To su zabranjeni časovi - nastavnik je u toku tog časa zauzet drugim aktivnostima i ne može imati nastavu. Takođe, u pojedinim poljima je kvadratić. To su nepoželjni časovi - trebalo bi izbegavati da se u tom periodu održava nastava. Konačno, u pojedinim poljima je plus (+). To su obavezni časovi - na toj poziciji bi trebalo da se obavezno pojavi kartica. Ako se kartica nalazi na poziciji koja je obeležena nekim od ova tri znaka, onda će ti znaci biti njome zaklonjeni. Da bi se ipak videlo šta je ispod kartice, na kartici su ucrtani pomoćni kružići: crveni za zabranjene, žuti za nepoželjne i plavi za obavezne časove. Ako kliknete neku karticu, ona će početi da treperi i postaće aktivna kartica. Ako je kartica složena, zatrepereće i odgovarajuće kartice ostalih nastavnika koji sa ovom karticom čine složen čas. Aktiviranjem neke kartice se menja sadržaj naredne tri oblasti koje se nalaze ispod oblasti nastavničkih kartica.

3. Oblast odeljenskih kartica

Za nju važe iste napomene kao i za oblast nastavničkih kartica. Razlika je u tome što ovde kartice predstavljaju časove odeljenja, a klik na prvo polje sleva otvara obrazac za izmenu podataka o odgovarajućem odeljenju. Aktiviranjem neke nastavničke kartice biće aktivirana i odgovarajuća odeljenska kartica, ali ona neće trepereti već će biti istaknuto obojena. Važi i obrnuto - klikom na odeljensku karticu, aktivira se i odgovarajuća nastavnička kartica. Oblast odeljenskih kartica je inicijalno postavljena na visinu od dva reda što možete promeniti ako uhvatite pokazivačem miša graničnik (spliter) između nastavničkih i odeljenskih kartica i povučete ga naviše ili naniže.

4. Oblast kabinetskih kartica

Napomene su iste kao za prethodne dve oblasti. Dodajmo da se može desiti da se aktiviranjem neke nastavničke (ili odeljenske) kartice ne aktivira nijedna kabinetska kartica. To znači da za odgovarajući čas nije unapred planiran nijedan kabinet - ostavljeno je da se radni prostor odredi "u hodu".

5. Oblast prebrojavanja

Može imati jedan ili dva reda. Ako ima dva reda, onda se u prvom redu nalazi broj zauzetih opštenamenskih učionica u toku svakog časa. Ovaj red će biti vidljiv samo ako je pri unosu opštih podataka uneto da škola ima više od 0 opštenamenskih učionica, a to se radi samo u slučaju da se izrađuje raspored časova za obe smene istovremeno gde su časovi u međusmeni zajednički za odeljenja obe smene! U poslednjem redu se nalaze podaci o predmetu aktivne kartice - brojevi pojavljivanja predmeta tokom odgovarajućih časova i naznake zabranjenih, nepoželjnih i obaveznih časova.

Premeštanje kartica i sukobi

Ako pažljivije pogledate prozor rasporeda, videćete da postoji uska, uglavnom prazna, oblast desno od poslednjeg dana (najčešće petak). Ovo je oblast nerasporedjenih kartica i u njoj se nalaze kartice koje još nisu ubačene u raspored. Kartice se mogu premeštati kako u okviru oblasti raspoređenih i neraspoređenih kartica, tako i iz jedne oblasti u drugu. Ovaj postupak se obavlja tako što se neka kartica 'uhvati' (pritisne se levi taster miša na karticu i ne otpušta se), pa se pokazivač premesti na neko drugo mesto i onda se otpusti. Premeštanje kartice će biti vidljivo i sinhronizovano u svim oblastima. Ako taster otpustite iznad neke druge kartice tako da je čitavu prekrijete po širini, te dve kartice će zameniti mesta. Ako su kartice složene, zamena mesta će biti obavljena samo ako kartica koja se prevlači sadrži sve elemente kartice na koju se otpušta. Ako premeštanjem ne dođe do zamene mesta, onda će se jedna kartica naći preko druge i tada se kaže da postoji sukob kartica. Sukob nastavničkih kartica u praksi znači da bi nastavnik trebalo da istovremeno ima čas u dva odeljenja (ovde se ne radi o složenim časovima kada je opisana situacija zahtevana). Slično je za odeljenske i kabinetske sukobe. Ovo je osnovni problem rasporeda časova i glavni razlog zašto je raspored teško napraviti - premeštanjem nastavničkih kartica pravite sukobe odeljenskih i/ili kabinetskih kartica. Čitava infrastruktura različitih "pogleda" na raspored (nastavničke, odeljenske i kabinetske oblasti i kartice) je napravljena uglavnom zbog toga da bi sukobi bili vidljivi!

Kako razrešiti sukobe? Ako to iz bilo kog razloga ne možete prepustiti automatskom generatoru meni ("Raspored / Generator"), ostaje Vam manuelni postupak. Ako npr. premeštanjem dve kartice u nastavničkoj oblasti napravite sukob u odeljenskoj oblasti, taj sukob će se u odeljenskoj oblasti videti kao dve kartice od kojih jedna delimično zaklanja drugu. Kliknite u odeljenskoj oblasti na onu od ove dve kartice koja nije aktivna i u nastavničkoj oblasti će zablinkati kartica koja je dovela do sukoba. Sada treba ovu karticu da premestite da biste razrešili ovaj sukob, ali ćete time verovatno izazvati novi odeljenski sukob tako da se postupak mora iterativno ponavljati sa neizvesnim ishodom. Ako ste ikada pravili raspored "peške" onda Vam je jasno o kako kompleksnom problemu se ovde radi, a jasna Vam je i vrednost nastavničkih, odeljenskih i kabinetskih oblasti programa "Ras"!

Analiza grešaka - validacioni panel

Krajnja desna oblast prozora rasporeda je panel sa naslovom "Greške". Ispod naslovne linije se nalazi spisak uočenih fatalnih grešaka i nedostataka. Fatalne greške su označene crvenim znakom X i ukazuju da raspored nije prihvatljiv (po njemu se ne može raditi), a nedostaci su označeni plavim trouglom i ukazuju na to da bi raspored trebalo poboljšati. Klikom na neku stavku liste (koja nije zaglavlje grupe stavki) biće aktivirani tzv. "validacioni markeri" - polu-providni pravougaonici koji trepere u odgovarajućoj oblasti prozora rasporeda i tako obeležavaju uočeni problem. Najveća vrednost validacionog panela je njegova ažurnost - svaka promena rasporeda se trenutno odražava na njegov sadržaj! Ako npr. premestite karticu i izazovete sukob, odgovarajuća stavka će se odmah pojaviti u validacionom panelu, a klikom na nju će zatrepereti markeri koji Vas upućuju na mesto gde treba rešavati problem.

Obratite pažnju na sledeće: ako fiksirate kartice koje prave sukob, odgovarajuća greška će se izgubiti sa spiska. To je zato što validator smatra da ste Vi to tako želeli, pa Vas neće opterećivati svojim napomenama. Ova dodatna fleksibilnost može biti opasna jer njome gubite kontrolu nad greškama. Karticu fiksirate desnim klikom na nju i izborom "Fiksiraj". Greške fiksiranih kartica se ignorišu i u mnogim drugim situacijama koje ćete sami otkriti, a ignoriše ih i automatski generator rasporeda.

Automatski generator

Najvažnija osobina programa Ras je mogućnost automatske izrade rasporeda - posao koji obavlja modul nazvan "Automatski generator". Pokrećete ga izborom stavke menija "Raspored / Generator" ili klikom na ikonicu u obliku trougla. Sledeći tekst detaljno opisuje logiku rada generatora.

Pred automatski generator se postavlja tridesetak vrlo kompleksnih zahteva. Pošto su ovi zahtevi u velikoj meri međusobno suprotstavljeni i najčešće ih nije moguće sve zadovoljiti, uvedeni su nivoi prioriteta kojima se generator rukovodi na sledeći način:

Zahtevi nižeg niova neće biti rešavani dok postoje nerešeni zahtevi višeg nivoa.

Problem je u tome što generator nije uvek u stanju da "vidi" da neki zahtevi ne mogu biti zadovoljeni, već će pokušavati da ih po svaku cenu razreši vrteći se u krug i ostavljajući ostatak raspored u lošem stanju. Zato je potrebno da pripremite podatke na najbolji način i pomognete generatoru da pruži svoj maksimum. Tu je od nezamenljive pomoći validacioni panel. Ali neke od propusta napravljenih pri unosu podataka nećete videti ni uz pomoć validacionog panela. Problem možete rešiti samo ako se pridržavate sledećih pravila:

 • Ne zahtevajte odmah savršen raspored jer je nemoguće unapred znati da li je takav raspored realno moguć.
 • U početku postavite umerene zahteve (o zabranjenim i fiksiranim časovima, o broju pauza, ujednačenosti fonda časova...) i pustite da automatski generator izradi prihvatljiv raspored.
 • Tek ako ovako uspete da dobijete prihvatljiv raspored, počnite postepeno da pojačavajte zahteve i posle svake izmene pokrenite generator dok ne dobijete raspored koji zadovoljava nove zahteve.

Generator razlikuje tri nivoa prioriteta koji u sebi sadrže više pojedinačnih zahteva:

1. Nivo fatalnih grešaka

U ovu grupu spadaju: (A) kartice raspoređene na zabranjenim pozicijama; (B) sukobi kartica; (C) pauze odeljenja; (D) prekoračen dnevni fond časova nekih nastavnika. Dok postoji neka od ovih grešaka, generator neće raditi na poboljšanju ostatka rasporeda. Evo najčešćih početničkih grešaka koje treba izbeći po svaku cenu:

 • Nastavniku (odeljenju) ste zabranili toliko časova da neka od njegovih kartica mora biti smeštena na zabranjenu poziciju;
 • Nastavnik mora imati više od postavljenog maksimalnog broja časova dnevno (jer ste mu npr. fiksirali previše časova u toku jednog dana ili mu je ukupan fond časova preveliki);
 • U kabinet pokušavate smestiti više časova nego što ima ukupno časova u rasporedu (najčešće u salu za fizičko);
 • Kartici su svi časovi zabranjeni (malo nastavničke, malo odeljenske i kabinetske zabrane i na kraju su svi časovi zabranjeni);
 • Odeljenje mora imati pauzu jer je samo delimično u rasporedu (npr. malađi razredi u osnovnim školama). Prilikom unosa ovakvih odeljenja morate im dozvoliti pauze.

2. Nivo težih nedostataka

U ovu grupu spadaju: (A) predmet se javlja istog dana u rasporedima nekih odeljenja; (B) veliki broj pauza nastavnika. Ovde treba paziti na sledeće:

 • Predmetima dodeljujte prava imena. Ako se u Vašoj školi uči npr. 7 vrsta ekonomije (Osnovi ekonomije, Uvod u ekonomiju, Monetarna ekonomija...), unesite ih svih 7 i svakom profesoru dodelite časove one ekonomije koju zaista predaje. Ili "Hemija" i "Hemija vežbe" su dva različita predmeta - unesite ih oba...
 • Nikada nemojte svim profesorima uneti 0 dozvoljnih pauza!!! Na taj način ćete od generatora tražiti nemoguću stvar što će za rezultat imati beskrajno okretanje u krugu sa serijom vrlo loših rasporeda. Broj dozvoljenih pauza postavite na neku razumnu meru, pa taj broj postepeno smanjujte od profesora do profesora dok ne dobijete zadovoljavajuće rešenje.

3. Nivo lakših nedostataka

Ima ih preko dvadeset i viđaćete ih u validacionom panelu. Važnost grešaka ovog nivoa možete menjati (ili ukidati) promenom parametara (meni "Raspored / Parametri"). Generator će ove nedostatke rešavati tek pošto razreši sve greške iz prethodna dva nivoa, a po redosledu koji ste postavili u parametrima: veća vrednost parametra - grešci se pridaje veća važnost. Kad menjate parametre vodite računa o sledećem:

 • Samo jedan prametar bi trebalo da ima vrednost veću od 20! Najgore je da ih sve postavite na 100 jer ih time praktično ukidate i uvodite haos u čitav sistem.
 • Kada parametar postavite na 0, odgovarajući zahtev će se smatrati nepostojećim i za generator i za validator grešaka.