Raspored časova - Ras TimeTable

Program za raspored časova

Ras je jedinstven softverski proizvod namenjen automatskoj izradi rasporeda časova u osnovnim i srednjim školama. Unos podataka je vrlo jednostavan, proces automatske izrade traje nekoliko minuta, a dobijeni raspored je pedagoški optimizovan.

Download...
Prozor rasporeda